Algemene Voorwaarden

Deze website wordt beheerd door EBKE BV, gevestigd in Den Haag. Op de hele site verwijzen de termen “wij”, “ons” en “onze” naar EBKE BV.
EBKE BV biedt deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en services die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, onder voorbehoud van uw aanvaarding van alle algemene voorwaarden, beleid en communicatie die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Voorwaarden”), inclusief deze aanvullende algemene voorwaarden hierin. verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, leveranciers en / of werknemers van inhoud zijn.

Lees deze voorwaarden aandachtig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Servicevoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Indien deze voorwaarden als een aanbieding worden beschouwd, is de aanvaarding uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden.

Alle nieuwe functies of hulpmiddelen die zijn toegevoegd aan de huidige winkel zijn ook onderworpen aan de voorwaarden. U kunt de meest recente versie van de voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om een ​​deel van deze algemene voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het aanbrengen van wijzigingen impliceert de acceptatie van die wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op WordPress. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 – ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR ONLINE WINKELS 
Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart u dat u ten minste de volwassene bent of dat u meerderjarig bent en dat u ons toestemming hebt gegeven om een ​​van uw minderjarige personen deze site te laten gebruiken. U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de service wetten in uw rechtsgebied overtreden (inclusief maar niet beperkt tot copyrightwetten). U mag geen virussen of een code van destructieve aard verzenden. 

SECTIE 2 – ALGEMENE VOORWAARDEN 
We behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment en om welke reden dan ook de service te weigeren. U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardinformatie) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzendingen via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van verbonden netwerken of apparaten. Creditcardinformatie wordt altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.U stemt ermee in om geen enkel deel van de service, het gebruik van de service of toegang tot de service of enig contact op de website waarop de service wordt aangeboden te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons . De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

SECTIE 3 – NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE 
Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site onjuist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is alleen bedoeld als algemene informatie en mag niet worden gebruikt als basis voor het nemen van beslissingen zonder voorafgaande, nauwkeurige, volledige of actuele informatiebronnen te raadplegen. Elke afhankelijkheid van het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet actueel en wordt alleen ter referentie aangeboden. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen in onze site te volgen.

SECTIE 4 – WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN 
De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te beëindigen. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of derden voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of beëindiging van de dienstverlening.

SECTIE 5 – PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing) 
Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk alleen online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden bevatten en kunnen alleen worden geretourneerd of geruild volgens ons retourbeleid. We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur op uw computerscherm correct is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of rechtsgebied. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijzen van producten kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product te allen tijde te beëindigen. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden. We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die u hebt gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen voldoet of dat fouten in de dienstverlening worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 – NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNT DETAILS 
We behouden ons het recht voor om bestellingen die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen naar eigen goeddunken de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen die hetzelfde factuur- en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een wijziging aanbrengen of een bestelling annuleren, kunnen we proberen u te informeren door contact op te nemen met het e-mailadres en / of het factuuradres / telefoonnummer dat werd verstrekt op het moment dat de bestelling werd geplaatst. geplaatst. We behouden ons het recht voor om bestellingen die naar onze mening door dealers, wederverkopers of distributeurs zijn geplaatst, te beperken of te verbieden.

U stemt ermee in actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldatums, zo snel mogelijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen. Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 – OPTIONELE HULPMIDDELEN 
We kunnen u toegang geven tot tools van derden die wij niet controleren, beheren of invoeren. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke bronnen “zoals ze zijn” en “zoals beschikbaar” zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk onder of in verband met uw gebruik van optionele tools van derden. We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en middelen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten vallen ook onder deze voorwaarden.

SECTIE 8 – KOPPELINGEN DERDEN 
Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen componenten van derden bevatten. Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het onderzoeken of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor materialen of websites van derden, of voor andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud of andere transacties die worden uitgevoerd in verband met websites van derden. Lees aandachtig het beleid en de praktijken van derden en zorg dat u deze begrijpt voordat u een transactie uitvoert. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten aan de derde partij worden gericht.

SECTIE 9 – OPMERKINGEN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK EN ANDERE HULPBRONNEN 
Als u bepaalde specifieke opmerkingen op ons verzoek (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons verzendt, stuurt u online creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal door e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk ‘opmerkingen’). ), gaat u ermee akkoord dat we alle opmerkingen die u ons op elk gewenst moment en zonder beperking verzendt, kunnen bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken. We zijn en zijn niet verplicht (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op reacties. We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, te bewerken of te verwijderen die naar ons eigen oordeel onwettig, aanstootgevend of bedreigend is.

SECTIE 10 – PERSOONLIJKE INFORMATIE
Het delen van persoonlijke informatie via de winkel is onderworpen aan ons Privacybeleid.

SECTIE 11 – FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN 
Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service zijn die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, transittijden en beschikbaarheid . We behouden ons het recht voor om fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of om bestellingen te annuleren als enige informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment onnauwkeurig is (ook nadat u een bestelling hebt geplaatst). We zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals wettelijk vereist. Er mag geen specifieke update- of verversingsdatum worden toegepast op de Service of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK 
Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Servicevoorwaarden, is het u verboden om de Site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen illegale activiteiten uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) internationale, federale, provinciale of provinciale voorschriften, regels, wetten of lokale verordeningen schenden; (d) om inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen; (e) intimidatie, misbruik, belediging, schade, schande, schande, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie in te dienen; (g) voor het uploaden of verzenden van virussen of andere soorten kwaadaardige code die op enigerlei wijze kunnen of kunnen worden gebruikt die de functionaliteit of werking van de Service of van een gerelateerde website, andere websites of internet beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de dienstverlening of een gerelateerde website, andere websites of het internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de dienstverlening of een gerelateerde website te beëindigen wegens schending van het verboden gebruik.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID 
We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.
U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de service op elk gewenst moment zonder kennisgeving aan u kunnen annuleren.
U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van of het onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service worden geleverd, zijn (zoals uitdrukkelijk door ons aangegeven) “as is” en “as available” voor uw gebruik, zonder enige verklaring, garanties of voorwaarden van welke aard ook, expliciet of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, commerciële kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

EBKE BV, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiairs, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers, zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of soortgelijke schade, ongeacht of deze is gebaseerd op een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voortkomend uit uw gebruik van een service of producten die via de service zijn gekocht, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot fouten of weglatingen in inhoud of verlies of schade van elke vorm die is ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de service of inhoud (of product) die is gepost, verzonden of anderszins beschikbaar is gemaakt via de service, zelfs als deze op de hoogte is gebracht van hun mogelijkheden. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot het maximale aantal dat wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 – VRIJWARING 
U stemt in met EBKE B.V. en schadeloos stelt en vrijwaart onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiairs en werknemers tegen elke claim of claim , met inbegrip van redelijke advocaatkosten, opgelopen door een derde als gevolg hiervan. van of voortkomend uit uw schending van deze Servicevoorwaarden of de documenten die ze door verwijzing registreren, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – VERWIJDERING 
In het geval dat enige bepaling van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal deze bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare gedeelte geacht gescheiden te zijn van deze Voorwaarden . Dienst, een dergelijke vaststelling heeft geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van andere resterende bepalingen.

SECTIE 16 – BEËINDIGING 
De verplichtingen en aansprakelijkheden van de partijen die zijn aangegaan vóór de beëindigingsdatum blijven voor alle doeleinden na beëindiging van deze overeenkomst. Deze voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk gewenst moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wilt gebruiken of wanneer u onze website niet langer gebruikt. Als u naar eigen goeddunken faalt, of als u vermoedt dat u hebt gefaald, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze Overeenkomst op elk moment en zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk voor de verschuldigde bedragen. . tot en met de datum van beëindiging; en / of dienovereenkomstig kan het u toegang tot onze Services (of een deel daarvan) weigeren.

SECTIE 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST 
Het feit dat we een recht of bepaling van deze voorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent niet dat we afstand doen van dat recht of deze bepaling. Deze Servicevoorwaarden en alle beleidslijnen of operationele regels die door ons op deze site of in verband met de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en overeenkomst tussen u en ons en bepalen uw gebruik van de Service, en vervangen eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de voorwaarden). Eventuele onduidelijkheden bij de interpretatie van deze Servicevoorwaarden kunnen niet worden uitgelegd aan de redactie.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT 
Deze voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE ALGEMENE VOORWAARDEN 
U kunt de meest recente versie van de voorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze voorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het aanbrengen van wijzigingen in deze voorwaarden impliceert de acceptatie van die wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTGEGEVENS 
U kunt vragen stellen over de voorwaarden door een email te sturen naar sales@ebke.nl of schrijven naar:

EBKE B.V.
Zuid-Hollandlaan 7
2596AL Den Haag