Privacybeleid

EBKE B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen. Totdat u het gebruik van cookies en andere volgsystemen op de website accepteert, zullen we geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en / of tracking-cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen. Door deze website te blijven bezoeken, accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden:

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Website (hierna ook “De website”): EBKE
  2. Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens:
    EBKE B.V., Zuid-Hollandlaan 7, 2596AL Den Haag

Artikel 2 – Toegang tot de website
De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website evenals de daarop verstrekte gegevens en informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, of voor commerciële aanbiedingen en in het bijzonder voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 – De inhoud van de website
Alle merken, afbeeldingen, teksten, opmerkingen, illustraties, (animatie) afbeeldingen, videobeelden, geluiden, evenals alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt om de website te laten werken en, meer in het algemeen, alle delen die op deze site worden gebruikt, zijn beschermd. bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Elke reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke manier dan ook, van het geheel of slechts een deel daarvan, inclusief de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke partij is ten strengste verboden. Als de manager niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan dit niet worden geïnterpreteerd als stilzwijgende toestemming of weigering om te vervolgen. EBKE B.V. respecteert de privacy van bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben we daarom een ​​beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, hun doel en de mogelijkheden voor de betrokkenen om hun rechten op de best mogelijke manier uit te oefenen.

Artikel 4 – Het beheer van de website
Voor een goed beheer van de website kan de beheerder op elk moment: de toegang tot een bepaalde categorie bezoekers tot de gehele of een deel van de website opschorten, onderbreken of beperken, alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of die in strijd is met nationale of internationale wetgeving of die in strijd is met internetetiquette, heeft de website tijdelijk niet beschikbaar om updates te kunnen uitvoeren.

Artikel 5 – Verantwoordelijkheden
De beheerder is op geen enkele manier verantwoordelijk voor storingen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De manier waarop u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U moet alle passende maatregelen nemen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen bijvoorbeeld virusaanvallen op internet. U bent ook verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt.
De beheerder is niet aansprakelijk voor gerechtelijke procedures tegen u: vanwege het gebruik van de website of diensten die toegankelijk zijn via internet voor het overtreden van de voorwaarden van dit privacybeleid
De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade die u zelf of derden of uw apparatuur oploopt als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U zult zich onthouden van elke actie tegen de beheerder als gevolg. Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, heeft hij het recht om alle schade die hij hierdoor lijdt en nog zal lijden van u te verhalen.

Artikel 6 – Verzameling van gegevens
Uw gegevens worden verzameld door EBKE B.V. Persoonlijke gegevens betekent: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; “Identificeerbaar”: een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit.
De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de manager gebruikt voor het onderhouden van relaties met u en indien van toepassing voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
Iedereen heeft het recht om zijn persoonsgegevens in te zien en te corrigeren of te wissen of de verwerking ervan te beperken, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op overdraagbaarheid van gegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via sales@ebke.nl. Elk verzoek daartoe moet worden begeleid.